Pimpinan Program Studi

Ketua Program  Studi FPIK Unmul

 

 

Ketua Prodi BDP FPIK                               Sekretaris Prodi BDP FPIK

 

 

Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.Si

NIP. 197309282002122002

 

Ketua Prodi THP

 

 

Indrati Kusumaningrum, S.Pi., M.Sc

 

Ketua Prodi MSP

 

 

Lily Inderia Sari, S.Pi., M.Si

 

Ketua Prodi Agribisnis Perikanan

 

 

Dr. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>